Fysica Vandaag 6 bestaat uit 6 thema’s. Elk thema wordt ingeleid door een themapagina. Dit is ook de plaats waar even stilgestaan wordt bij de vereiste voorkennis en de kennis die verworven zal worden in dit thema.

Verbind je kennis: vertelt welke kennis nodig is om het thema te starten en legt de link tussen het thema en de voorkennis van je leerlingen.
Nieuwe kennis: geeft aan wat leerlingen in het nieuwe thema leren.

Ondersteunende illustraties in de marge. Dit zijn functionele afbeeldingen en figuren die de tekst duiden en de leerling helpen om het abstracte beter te begrijpen.

Een verhalende tekst die op een boeiende manier het theoretische gedeelte brengt en de interesse van de leerling prikkelt. Deze tekst beslaat alle basisdoelstellingen. 

Voorbeelden in de tekst dienen om de net aangebrachte theorie te illustreren. Ze leggen op de juiste plaats de link tussen theorie en uitwerking/praktijk. 

Tips sluiten altijd aan bij de leerstof maar hoeven niet als leerstof gezien te worden. Ze zijn opgeno- men om de nieuwsgierigheid van je leerlingen te prikkelen, hen warm te maken voor fysica, linken te leggen met de praktijk of als weetje.

Controle: ‘Waar of niet waar?’ waarin de leerling snel en efficiënt kan testen of hij/zij de theorie van het voorbije stuk begrepen heeft en verder kan met het volgende onderwerp.

Verdiepende leerstof is terug te vinden in de verhalende tekst en wordt in de titel van het onderdeel gemarkeerd met (v).

Modules worden niet apart behandeld maar zijn opgenomen in de verhaallijn van het boek. De onderdelen die modules bevatten, worden in de titel van het onderdeel gemarkeerd met (m). Je kunt als leerkracht op die manier zelf de nadruk leggen op het onderwerp van jouw keuze. De inhoud in het boek kan bijvoorbeeld gebruikt worden als opstapje naar het stuk dat je zelf wil uitdiepen, een gepland bedrijfsbezoek of de komst van een spreker. Alle modules komen in de loop van de thema’s aan bod. De aangereikte informatie vormt een solide basis om de modules op je eigen manier in te vullen of ze geïntegreerd te behandelen.

Na de theorie van elk thema volgt een samenvatting. Dit is de kapstok waaraan de leerling het hele verhaal kan ophangen.

In de oefeningenreeks zijn alle oneven oefeningen voorzien van een uitgewerkte oplossing. Op die manier biedt de oefeningenreeks aan elke leerling een opstapje als hij/zij dat wil. De reeks bevat veel oefeningen van verschillende types en niveaus.

Na de oefeningen volgen voor elk thema drie tests. De moeilijkheidsgraad neemt toe per test. Elke test bestaat uit 10 oefeningen van verschillende types, rekening houdend met de leerplandoelstellingen. Met de testen kun je differentiëren en motiveren: iedere leerling werkt op zijn/haar eigen niveau en tempo. 

De antwoordsleutel zorgt ervoor dat de leerling zelfstandig kan inoefenen en zichzelf kan testen. Door het grote aantal oefeningen kun je de testen ook gebruiken als inspiratiebron voor evaluatiemomenten.