Ook voor de twee graaduren fysica biedt Fysica Vandaag lesmateriaal op maat. De opbouw en het concept van Fysica Vandaag 6.1 zijn gebaseerd op die van Fysica Vandaag 6.2. In beide boeken komen dezelfde thema’s aan bod maar de invulling verschilt. Zo beantwoordt Fysica Vandaag 6.1 aan de vraag van het leerplan naar een meer conceptuele benadering van die thema’s.

Ten opzichte van Fysica Vandaag 6.2 bevat Fysica Vandaag 6.1 dan ook:

  • minder rekenkundige uitwerking in oefeningen en tests
  • geen uitbreidingen die verder gaan dan wat het leerplan vraagt
  • geen modules
  • 1 test (test 2 en 3 van Fysica Vandaag 6.2 zijn online beschikbaar voor jou als leerkracht)

De herkenbaarheid tussen beide uitgaven werd bewaakt voor jouw didactisch comfort. Het online aanbod voor Fysica Vandaag 6.1 en Fysica Vandaag 6.2 is gelijk. Zo kan u ook als u lesgeeft met
Fysica Vandaag 6.1 test 2 en 3 en de oplossingen
daarvan online terugvinden.